Człowiek – najlepsza inwestycja

Charakterystyka projektu

 

Projekt „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” skierowany jest do 560 uczniów i uczennic klas II i III trzech gimnazjów w Bielsku Podlaskim. Szczególnym wsparciem zostanie objęta młodzież wykazująca zmniejszone szanse edukacyjne z uwagi na problemy w nauce, miejsce zamieszkania, trudną sytuację rodzinną oraz specjalne potrzeby edukacyjne.

Udział uczniów i uczennic w projekcie zapewni wzrost motywacji do nauki i lepsze przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, rozwój zainteresowań, jak również gotowość do podejmowania świadomych decyzji edukacyjno – zawodowych.