Człowiek – najlepsza inwestycja

Cele projektu


Projekt „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic, zmniejszenie dysproporcji w zdobywaniu wiedzy i rozwój zainteresowań.