Człowiek – najlepsza inwestycja

Aktualności

Rozpoczęcie zajęć

 

     W drugiej połowie listopada br. w bielskich gimnazjach rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne wyrównujące i rozwijające zarówno kompetencje matematyczno – przyrodnicze z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, jak i kompetencje z języka ojczystego i języków obcych, w tym przede wszystkim z języka angielskiego i języka rosyjskiego.

 
     Ponadto w listopadzie br. jako pierwsze rozpoczęły się zajęcia rozwijające zainteresowania sportowe i plastyczne. Zajęcia teatralne, dziennikarskie i fotograficzne rozpoczynały się sukcesywnie w grudniu br., w styczniu i w lutym ‘2014 r.
 
     Natomiast zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, a także grupowe zajęcia edukacyjno – zawodowe rozpoczęły się odpowiednio w listopadzie i grudniu 2013 r.