Człowiek – najlepsza inwestycja

Aktualności

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2014/2015

 

Od 15 września 2014r. w ramach projektu „Bielskie gimnazja – dobry start i pewna przyszłość" rozpoczęła się rekrutacja uczniów klas II i III na zajęcia:

 

  • dydaktyczne z kompetencji matematyczno – przyrodniczych, języka ojczystego i języków obcych, których celem jest rozwinięcie bądź wyrównanie wiedzy matematyki, chemii, biologii, geografii, fizyki, języka angielskiego i języka rosyjskiego;

 

  • rozwijające zainteresowania i świadomość kulturalną w ramach dodatkowych zajęć sportowych, fotograficznych, plastycznych, dziennikarskich i teatralnych;

 

  • rozwijające umiejętności społeczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, wzmacniania poczucia własnej wartości, radzenia ze stresem, budowania motywacji do nauki.

 

Ponadto uczniowie klas III oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęci zostaną indywidualnym i grupowym doradztwem edukacyjno-zawodowym.


Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Punktach Rekrutacyjnych na terenie szkół oraz w Biurze Projektu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!